Direcţia asistenţa contribuabililor
Înapoi                        

Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat este o modalitate de comunicare directă și operativă a instituției cu beneficiarii principali ai serviciilor noastre – contribuabilii. Oferirea pentru mediul exterior a unei singure linii telefonice gratuite (080001525) permite eliminarea neclarității (de a determina de serviciile cărui specialist este nevoie în fiecare situație și numărul potrivit pentru a-l contacta) și respectiv promovarea numărului ca fiind unul universal, utilizat în toate materialele promoționale ale SFS.

Potrivit Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului unic de apel al SFS, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 137 din 02 februarie 2017, numărul de telefon al Centrului unic de apel al SFS permite redirecționarea apelurilor cu ajutorul robotului la:

Butonul 1 – pentru consultații în domeniul legislației fiscale (aspectele aplicării legislației fiscale și recepționarea propunerilor privind îmbunătățirea administrării fiscale);

Butonul 2 – pentru asistență tehnică (consultații privind utilizarea serviciilor electronice fiscale);

Butonul 3 – pentru semnalarea cazurilor de evaziune fiscală, de nerespectare a legislației fiscale;

Butonul 4 – pentru semnalarea situațiilor de comitere a actelor de corupție/conexe corupției sau a altor fapte ilegale (fapte ce constituie abateri disciplinare) din partea angajaților SFS;

Butonul 5 – informarea cetățenilor care solicită verificarea autenticității timbrelor de accize la producția alcoolică.

Activitatea Centrului unic de apel al SFS este reglementată de Regulamentul privind organizarea și funcționarea Centrului unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat și este asigurată exclusiv în baza legislației fiscale și în limita explicațiilor oficiale prezentate în Baza generalizată a practicii fiscale (BGPF).

BGPF este elaborată și se completează în permanență, potrivit modificărilor operate în legislația fiscală, precum și în baza adresărilor scrise ale contribuabililor și reprezintă poziția oficială a SFS, expusă în întrebări și răspunsuri.

Pentru situațiile referitoare la metodologia aplicării legislației fiscale care nu sunt expuse în BGPF se recomandă depunerea unei solicitări în scris către SFS pe adresa MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr.9 sau prin intermediul poștei electronice mail@sfs.md.

Programul de lucru al operatorilor Centrului unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat corespunde cu programul de lucru al instituției și este anunțat de către robotul telefonic persoanelor care apelează în afara orelor de program (08:00-17:00).

Cabinetul contribuabilului
e-Commerce VAT
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2022
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: