31.03.2021
Vizualizari 1005
Comunicat informativ cu privire la aplicarea scutirii personale la aprecierea impozitului pe venit pentru anul 2020

Fiecare contribuabil - persoană fizică rezidentă, care are un venit anual impozabil mai mic de 360 000 lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 901 are dreptul la o scutire personală anuală. Prevederile în cauză nu aduc atingere dreptului contribuabilului de aplicarea scutirilor acordate soției/soțului şi scutirilor pentru persoanele întreținute, în condițiile prevăzute de Codul fiscal.

Veniturile prevăzute la art. 901 din Codul fiscal constituie venituri obținute din royalty, dividende, din câştigurile de la jocurile de noroc, veniturile de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole, etc.

Scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al Republicii Moldova se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul. Munca prin cumul reprezintă îndeplinirea de către salariat, pe lângă munca de bază, a unei alte munci, permanente sau temporare, în afara orelor de program, pe baza unui contract individual de muncă distinct.

Precizăm că, venitul impozabil se determină din venitul brut, inclusiv facilităţile acordate de angajator, obţinut de contribuabil din toate sursele într-o anumită perioadă fiscală, cu excepţia deducerilor şi scutirilor, aferente acestui venit, la care are dreptul contribuabilul conform legislaţiei fiscale.

Totodată, în cazul în care contribuabilul a obținut un venit impozabil ce constituie 360 000 lei și mai mult, scutirea personală nu poate fi utilizată. 

Astfel, potrivit Codului fiscal, persoanele fizice rezidente care au utilizat scutirea personală şi au obţinut venit impozabil în anul 2020 mai mare de 360 000 de lei pe parcursul perioadei fiscale de declarare, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901 sunt obligate să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18). Declarația menționată urmează să fie prezentată Serviciului Fiscal de Stat până la data de 30 aprilie 2021, prin care persoana fizică rezidentă urmează să se dezică de scutirea personală anuală și să-și determine obligațiile aferente impozitului pe venit.

Serviciul de presă
Tel. 022 823379
presa@sfs.md 
 
Noutăţi 2 din 1011 
 
Atenţie: În cazul în care aţi depistat o eroare, selectaţi textul şi accesaţi CTRL+Enter pentru a o transmite spre corectare! Vă mulţumim anticipat!
Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2022
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: