29.03.2021
Vizualizari 4134
30 aprilie – termenul limită pentru depunerea Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele fizice - cetățeni

Contribuabilii persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător au obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) aferentă anului 2020 până la 30 aprilie, anul curent.

Dreptul de a prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit îl au toți contribuabilii. Însă obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) survine la persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care:
 - au obligații privind achitarea impozitului pe venit;
- au utilizat scutirea personală stabilită de art.33 alin.(1) din Codul fiscal şi au obţinut venituri impozabile anuale mai mari de 360 000 de lei pe parcursul perioadei fiscale de declarare, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901;
- persoanele fizice nerezidente care obţin venituri de la alte persoane rezidente; - direcționează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget;
- solicită spre restituire impozitul pe venit achitat în plus.
- au obţinut venituri de la vînzarea proprietății (casă, apartament, automobil etc.) din care nu a fost reținut pe deplin impozitul pe venit la sursa de plată și au obligații privind achitarea impozitului pe venit;
- îşi schimbă domiciliul permanent din Republica Moldova în altă țară.
 
Declarația cu privire la impozitul pe venit poate fi depusă de către contribuabili prin următoarele metode:
- în format electronic, prin intermediul serviciului ,,Declarație electronică” utilizînd modulul „Declaraţia precompletată”. Serviciu care permite previzualizarea, modificarea și transmiterea Declarației cu privire la impozitul pe venit, accesând Cabinetul personal al contribuabilului de pe portalul www.sfs.md. Pentru a depune on-line Declarația pe venit, este necesar ca persoana fizică să dispună de semnătură mobilă sau electronică.
- pe suport de hârtie la direcțiile deservire fiscală, solicitând versiunea Declarației precompletate în baza actului de identitate sau prin depunerea Declarației rapide. Persoanele fizice pot depune Declarația la oricare subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat, indiferent de locul de domiciliu sau reședința acestora.
- expediată prin intermediul oficiului poștal, printr-o scrisoare recomandată. Declarația menționată (Formularul CET18) poate fi descărcată aici.

Impozitul pe venit poate fi achitat on-line prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice Mpay sau serviciul Achitarea online a impozitelor și taxelor de către persoanele fizice-cetățeni de pe portalul www.sfs.md.  

Persoanele fizice rezidente care nu au datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare sunt în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii desemnării procentuale. Lista beneficiarilor desemnării procentuale este accesibilă pe pagina oficială a Agenției Servicii Publice.

Vezi aici Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2020 pentru persoanele fizice cetățeni.

Stimați contribuabili, în vederea respectării tuturor normelor de prevenție împotriva COVID-19, Vă îndemnăm să utilizați toate mijloacele de comunicare la distanță, precum și serviciile electronice pe care le oferim.

Aveți grijă de sănătatea Dumneavoastră și a familiilor Voastre! Pentru informații suplimentare, contribuabilii pot accesa portalul www.sfs.md, studia Baza generalizată a practicii fiscale, se pot adresa la direcția de deservire fiscală la care se deservesc sau pot apela Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0-8000-1525 (apel gratuit).

 

Serviciul de presă
Tel. 022 823379
presa@sfs.md 
 
Noutăţi 5 din 1011 
 
Atenţie: În cazul în care aţi depistat o eroare, selectaţi textul şi accesaţi CTRL+Enter pentru a o transmite spre corectare! Vă mulţumim anticipat!
Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2022
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: