Întrebări la ordin
Înapoi
1. (28.1.33)

Se va lua în considerație valoarea livrărilor scutite de TVA cu drept de deducere, în suma necesară pentru depășirea plafonului pentru înregistrarea în calitate subiect impozabil al TVA?

Conform art.112 alin.(3) din Codul fiscal, subiectul care desfășoară activitate de întreprinzător, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depășește 1,2 milioane de lei, cu excepția livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2) CF. 

Astfel, valoarea livrărilor scutite de TVA cu drept de deducere, se va include în suma necesară pentru depășirea plafonului pentru înregistrarea în calitate subiect impozabil al TVA.

2. (28.17.40)

Este în drept proprietarul clădirii să refactureze locatarilor gazul natural utilizat pentru producerea căldurii la cota de 8%, în cazul în care, încălzirea spațiilor se realizează de către locator, care dispune de sistemul de încălzire autonom?

Prevederile art.1171 alin.(10) din Codul fiscal reglementează modul de documentare refacturarea cheltuielilor compensate de către locatar. 

Potrivit esenței sale, refacturarea cheltuielilor compensate presupune recuperarea contravalorii bunurilor/serviciilor procurate de către locator, și folosite de locatar în scopul desfășurării activității de întreprinzător. 

Refacturarea cheltuielilor compensate nu constituie livrare de mărfuri/servicii în contextul noțiunilor definite în articolul 93 punctele 3) și 4) din Codul fiscal. 

Astfel, luînd în considerație că locatari nu reprezintă consumatorii nemijlociți gazului natural, deoarece acesta este folosit de către locator în scopul producerii și prestării energiei termice, cheltuielile suportate de locator legate de procurarea gazului, nu se refacturează.

3. (28.17.39)

Ce cotă TVA se aplică la livrarea produselor alimentare și a băuturilor procurate fără aplicarea TVA sau cu aplicarea TVA la o altă cotă decît 12%, de către unitatea alimentație publică care corespunde Nomenclatorului și cerințelor Hotărîrii Guvernului cu privire la prestarea serviciilor de alimentație publică nr.1209 din 08.11.2007, în cadrul desfășurării activităților care se atribuie la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei?

În conformitate cu art.96 lit. b) liniuța a noua din Codul fiscal, stabilește cota redusă a TVA în mărime de 12% la produsele alimentare şi/sau băuturi, cu excepția producției alcoolice, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoțite de servicii conexe care să permită consumul imediat al acestora, realizate în cadrul activităților care se atribuie la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei, (CAEM). 

Conform prevederilor CAEM aprobat prin Ordinul Biroului Național de Statistică nr.28 din 07.05.2019, activități de cazare şi de alimentație publică reflectate în diviziunea 56 secțiunii I include activități de servire a mâncării şi băuturii, furnizarea de mese complete sau de băuturi destinate consumului imediat, fie în restaurante tradiționale sau în restaurante cu auto-servire, fie la standuri permanente sau temporare, cu sau fără scaune. 

Astfel, livrarea produselor alimentare și a băuturilor procurate fără aplicarea TVA sau cu aplicarea TVA la o altă cotă decît 12%, în cadrul desfășurării activităților de servire a mâncării şi băuturii, care se atribuie la diviziunea 56 secțiunii I din CAEM, de către o unitate de alimentație publică care corespunde Nomenclatorului și cerințelor Hotărîrii Guvernului cu privire la prestarea serviciilor de alimentație publică nr.1209 din 08.11.2007, se impune conform art.96 lit. б) liniuța a noua din Codul fiscal, cu aplicarea cotei de 12%.

Video
Codul fiscal 2022
Panou informativ