Proiecte de acte legislative şi normative
Înapoi

În vederea asigurării cetățenilor cu posibilitatea implicării în procesul de perfecționare a cadrului legal, prin luarea de atitudine și anume prin identificarea și notificarea/comunicarea actelor normative deficiente care la aplicare au generat sau ar putea genera acte de corupție, abuzuri sau alte ilegalități, PNUD de comun cu Centrul Național Anticorupție au lansat platforma „reLAWed”.

Platforma „reLAWed” poate fi vizualizată, accesînd link-ul.

Proiectul Ordinului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la modificarea la Ordinului SFS nr.134 din 30 mai 2017 cu privire la aprobarea cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, şi a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere.
din 25.03.2021
versiunea PDF

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinul SFS cu privire la modificarea la Ordinului SFS nr.134 din 30 mai 2017 cu privire la aprobarea cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, şi a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere. 

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 29.03.2021, inclusiv. 

Persoana responsabilă: Gabriela Mogîldea, inspector superior al Direcției generale metodologia impozitelor și taxelor (Direcția impozite directe), tel: 82-33-70, email: gabriela.mogildea@sfs.md.

Proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 1108 din 07 decembrie 2015.
din 24.03.2021
versiunea PDF

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 1108 din 07 decembrie 2015. 


Perioada: de la 25.03.2021 până la 29.03.2021

Materiale aferente Proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 1108 din 07 decembrie 2015.

Anexa la Ordin. 

Statut: remis spre consultare publică. 

Persoana responsabilă: Ion Vasilachi, SFS, tel. 022823414, email: ion.vasilachi@sfs.md.

Proiectul Ordinului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la modificarea și completarea Ordinului SFS nr.622 din 13 noiembrie 2018
din 12.03.2021
versiunea PDF

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la modificarea și completarea Ordinului SFS nr.622 din 13 noiembrie 2018.


În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 17.03.2021, inclusiv. 


Persoana responsabilă: Alina Vragaleva-Platița, inspector principal al Direcției generale metodologia impozitelor și taxelor (Direcția impozite directe ), tel: 82-34-38, email: alina.platita@sfs.md.

Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 392 din 30.04.2015 privind aprobarea formularului Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA, precum şi a cererii de înregistrare în calitate de plătitor al TVA
din 10.03.2021
versiunea PDF

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 392 din 30.04.2015 privind aprobarea formularului Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA, precum şi a cererii de înregistrare în calitate de plătitor al TVA.


În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecţii şi propuneri până la 19.03.2020, atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic. 


Persoana responsabilă de recepţionarea propunerilor şi obiecţiilor: Alexandra Culicova, alexandra.culicova@sfs.md

Proiectul ordinului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la modificarea formularului UNIF21 - Dare de seamă fiscală unificată/(Declarația) şi a Modului de completare a acesteia
din 01.03.2021
versiunea PDF

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinul SFS cu privire la modificarea formularului UNIF21 - Dare de seamă fiscală unificată/(Declarația) şi a Modului de completare a acesteia. 

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 05.03.2021, inclusiv. 

Persoana responsabilă: Irma Zurabișvili, inspector al Direcției generale metodologia impozitelor și taxelor (Direcția impozite directe ), tel: 82-33-95, email: irma.zurabisvili@sfs.md.

Proiectul Ordinului SFS privind modificarea Ordinului SFS nr. 427 din 21 august 2018 „Cu privire la stabilirea modului, structurii și termenilor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 și art.22611 din Codul fiscal.
din 19.02.2021
versiunea PDF

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectului Ordinului SFS privind modificarea Ordinului SFS nr. 427 din 21 august 2018. 

Prezentul proiect de Ordin al SFS a fost elaborat în scopul înlăturării întrebărilor/neclarităților apărute în cadrul prezentării a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 și art.22611 din Codul fiscal. 

Perioada 19 februarie 2021 până la 26 februarie 2021 

Materiale aferente: Proiectul ordinului SFS 

Statut: remis spre consultare publică 

Persoana responsabilă: Cristina Petriciuc, tel. 022 82-34-41, e-mail: cristina.petriciuc@sfs.md

Proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Instrucțiunii privind modul de expediere și recepționare a documentelor prin sistemul informațional automatizat de creare și circulație a documentelor electronice aprobat prin Ordinul SFS nr. 582 din 24.11.2020
din 16.02.2021
versiunea PDF

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică Proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Instrucțiunii privind modul de expediere și recepționare a documentelor prin sistemul informațional automatizat de creare și circulație a documentelor electronice aprobat prin Ordinul SFS nr. 582 din 24.11.2020 

Perioada: de la 16.02.2021 până la 18.02.2021 

Materiale aferente Proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Instrucțiunii privind modul de expediere și recepționare a documentelor prin sistemul informațional automatizat de creare și circulație a documentelor electronice aprobat prin Ordinul SFS nr. 582 din 24.11.2020 

Statut: remis spre consultare publică 

Persoana responsabilă: Diana Baesu, SFS, tel. 02282-34-10, email: diana.baesu@sfs.md.

Proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 400 din 14 martie 2014.
din 15.02.2021
versiunea PDF

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 400 din 14 martie 2014. 

Perioada: de la 12.02.2021 până la 15.02.2021 ora 16:00


Materiale aferente Proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 400 din 14 martie 2014. Anexa la Ordin. 


Statut: remis spre consultare publică Persoana responsabilă: Ion Vasilachi, SFS, tel. 022823414, email: ion.vasilachi@sfs.md.

Proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor aprobată prin Ordinul SFS nr. 352 din 28.09.2017
din 12.02.2021
versiunea PDF

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică Proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor aprobată prin Ordinul SFS nr. 352 din 28.09.2017 Perioada: de la 12.08.2021 până la data de 17.08.2021 

Materiale aferente Proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor aprobată prin Ordinul SFS nr. 352 din 28.09.2017 Statut: remis spre consultare publică 

Persoana responsabilă: Diana Baesu, SFS, tel. 02282-34-10, email: diana.baesu@sfs.md.

Proiectul Ordinului SFS privind executarea art.227 alin. (1) și art. 229 din Codul fiscal
din 09.02.2021
versiunea PDF

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS privind executarea art. 227 alin. (1) și art. 229 din Codul fiscal. 

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 11.02.2021, inclusiv.  

Persoana responsabilă: Irina Cebaniuc, inspector principal al Directiei generale metodologie proceduri fiscale, tel: 82-34-14, email irina.cebaniuc@sfs.md.

Proiectul ordinului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la modificarea ordinului SFS nr. 238 din 19.05.2020
din 11.12.2020
versiunea PDF

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin cu privire la modificarea ordinului SFS nr.238 din 19.05.2020. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 17.12.2020, inclusiv. 

Persoana responsabilă: Ana-Maria Pavlovscaia, inspector al Directiei generale metodologia impozitelor și taxelor, tel: 82-33-67, email: ana-maria.pavlovscaia@sfs.md  

Proiectul Ordinului SFS referitor la modificarea Ordinului SFS nr. 245 din 31.05.2019 privind aprobarea formularului Deciziei privind inițierea controlului şi a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului Deciziei privind inițierea controlului (DIC)
din 11.12.2020
versiunea PDF

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului referitor la modificarea Ordinului SFS nr. 245 din 31.05.2019 privind aprobarea formularului Deciziei privind inițierea controlului şi a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului Deciziei privind inițierea controlului (DIC). 

Perioada: de la 11.12.2020 până la 15.12.2020  

Materiale aferente: Proiectul Ordinului SFS referitor la modificarea Ordinului SFS nr. 245 din 31.05.2019 privind aprobarea formularului Deciziei privind inițierea controlului şi a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului Deciziei privind inițierea controlului (DIC). 

Statut: remis spre consultare publică  

Persoana responsabilă: Oxana Zănoagă, SFS, tel. 022823387, email: oxana.zanoaga@sfs.md.

Proiectul Ordinului SFS privind stabilirea razelor de deservire și activitate a unor subdiviziuni din cadrul Serviciului Fiscal de Stat.
din 09.12.2020
versiunea PDF

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului privind stabilirea razelor de deservire și activitate a unor subdiviziuni din cadrul Serviciului Fiscal de Stat. 

Perioada: de la 09.12.2020 până la 11.12.2020 

Materiale aferente 

Proiectul Ordinului SFS privind stabilirea razelor de deservire și activitate a unor subdiviziuni din cadrul Serviciului Fiscal de Stat. 

Notă informativă la proiectul de ordin. 

Anexa la Ordin. 

Statut: remis spre consultare publică 

Persoana responsabilă:

Ion Vasilachi, SFS, tel. 022823414, email: ion.vasilachi@sfs.md.

Proiectul ordinului SFS cu privire la modificarea ordinului SFS nr.622 din 13 noiembrie 2018
din 04.12.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare proiectul Ordinului Serviciului Fiscal de Stat Privind modificarea Ordinului SFS nr.622 din 13 noiembrie 2018. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 08 decembrie 2020 , inclusiv.
Persoana responsabilă: Alina Vragaleva-Platița, inspector principal al Direcției generale metodologia impozitelor și taxelor (Direcția impozite directe ), tel: 82-34-38, email: alina.platita@sfs.md.
Proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea ordinului SFS nr. 315 din 25.06.2020
din 13.11.2020
versiunea PDF

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin cu privire la modificarea ordinului SFS nr. 315 din 25.06.2020. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 17.11.2020, inclusiv. 

Persoana responsabilă: Ana Maria Pavlovscaia, inspector al Directiei generale metodologia impozitelor și taxelor, tel: 82-33-67, email: ana-maria.pavlovscaia@sfs.md

Proiectul Ordinului SFS cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de expediere și recepționare a documentelor electronice prin sistemul informațional automatizat de creare și circulație a documentelor electronice.
din 10.11.2020
versiunea PDF

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de expediere și recepționare a documentelor electronice prin sistemul informațional automatizat de creare și circulație a documentelor electronice. 

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 15.11.2020, inclusiv. 

Perioada: de la 10.11.2020 până la 15 noiembrie 2020 Statut: remis spre consultare publică 

Persoana responsabilă: Diana Baesu, inspector Direcția generală metodologie proceduri fiscale, tel: 82-34-10, email:diana.baesu@sfs.md

Proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Indicațiilor metodice privind efectuarea vizitelor fiscale aprobate prin Ordinul SFS nr.388/2019
din 09.09.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică despre elaborarea modificărilor la Indicațiile privind efectuarea vizitelor fiscale.
În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică elena.vozian@sfs.md, pînă la data de 14.09.2020.
Persoana responsabilă: Elena Vozian, inspector principal, Direcția generală conformare, tel. 022 82 34 56, email: elena.vozian@sfs.md
Proiectul Ordinului SFS cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de luare la evidență fiscală și atribuire provizorie a codului fiscal concurenților electorali și grupurilor de inițiativă
din 05.09.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de luare la evidență fiscală și atribuire provizorie a codului fiscal concurenților electorali și grupurilor de inițiativă.
Perioada: de la 05.09.2020 până la 09.09.2020
Materiale aferente: Proiectul Ordinului SFS cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de luare la evidență fiscală și atribuire provizorie a codului fiscal concurenților electorali și grupurilor de inițiativă.
Persoana responsabilă: Igor Cebotarenco, SFS, tel. 022 82 34 14, email: igor.cebotarenco@sfs.md.
Proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr. 352 din 28 septembrie 2017
din 04.09.2020
versiunea PDF
      Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS cu privire la modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr. 352 din 28 septembrie 2017

Perioada: de la 04 septembrie 2020 până la 08 septembrie 2020

Materiale aferente

Proiectul Ordinului SFS cu privire la cu privire la modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr. 352 din 28 septembrie 2017. Notă informativă la proiectul de ordin

Statut: remis spre consultare publică

Persoana responsabilă: Ion Vasilachi, SFS, tel. 022 82 34 14, email: ion.vasilachi@sfs.md.
Proiectul Ordinului SFS cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a formularului CPDIV20 „Cererea privind prelungirea termenului de prezentare a declarației cu privire la impozitul pe venit persoanei fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător”.
din 20.08.2020
versiunea PDF

  Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a formularului CPDIV20 „Cererea privind prelungirea termenului de prezentare a declarației cu privire la impozitul pe venit persoanei fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător”.

Perioada: de la 20 august 2020 până la 25 august 2020

Materiale aferente

 Proiectul Ordinului SFS cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a formularului CPDIV20 „Cererea privind prelungirea termenului de prezentare a declarației cu privire la impozitul pe venit persoanei fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător”.

Statut: remis spre consultare publică

Persoana responsabilă: Diana Baesu, SFS, tel. 022823410, email: diana.baesu@sfs.md

  1 2 3 4 5  ...   
Cabinetul contribuabilului
e-Commerce VAT
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2022
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: