Ordine
Înapoi
Ordinul SFS nr.143 din 17 martie 2021 „Cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 124 din 15.03.2019 prin completarea listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura)” .
Nr. 143 din 17.03.2021
versiunea PDF
Ordinul SFS nr. 672 din 31 decembrie 2020 privind modificarea Regulamentului cu privire la efectuarea controlului de către Serviciul Fiscal de Stat, aprobat prin Ordinul SFS nr. 320 din 31 iulie 2019.
Nr. 672 din 31.12.2020
versiunea PDF
Ordinul SFS nr. 627 din 16.12.2020 cu privire la aprobarea listei persoanelor competente în evaluarea bunuriloe sechestrate
Nr. 627 din 16.12.2020
versiunea PDF
Ordinul SFS nr. 613 din 09.12.2020 cu privire la organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mari
Nr. 613 din 09.12.2020
versiunea PDF
Ordinul SFS nr. 499 din 28.09.2020 Cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la efectuarea controlului de către Serviciul Fiscal de Stat, aprobat prin Ordinul SFS nr. 320 din 31 iulie 2019
Nr. 499 din 28.09.2020
versiunea PDF
Ordinul MF nr.118 din 22.09.2020 cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor
Nr. 118 din 22.09.2020
versiunea PDF
Ordinul SFS nr. 456 din 05.09.2020 ,,Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a formularului CPDIV20 „Cerere privind prelungirea termenului de prezentare a declarației cu privire la impozitul pe venit persoanei fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător”
Nr. 456 din 05.09.2020
versiunea PDF
Ordinul SFS nr. 425 din 17.08.2020 Cu privire la aprobarea listei contribuabililor propuși pentru stimularea morală (non-financiară)
Nr. 425 din 17.08.2020
versiunea PDF
Ordinul SFS nr.423 din 15.08.2020 Cu privire la aprobarea formularului dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului și a Modului de completare și prezentare a dării de seamă privind calcularea contributiei obligatorii in Fondul Viei si Vinului
Nr. 423 din 15.08.2020
versiunea PDF
Ordinul MF nr.94 din 30.07.2020 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC21) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat
Nr. 94 din 30.07.2020
versiunea PDF
Ordinul MF nr.97 din 30.07.2020 cu privire la modifcarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor
Nr. 97 din 30.07.2020
versiunea PDF
Ordinul MF nr.95 din 30.07.2020 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IALS21) Nota de informare privind salariul şi alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajaților, precum şi plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reținut din aceste plați și Modul de completare a acesteia
Nr. 95 din 30.07.2020
versiunea PDF
Ordinul MF nr.96 din 30.07.2020 cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor
Nr. 96 din 30.07.2020
versiunea PDF
Ordinul SFS nr. 350 din 14.07.2020 cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 124 din 15.03.2019 prin completarea listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică “e-Factura”
Nr. 350 din 14.07.2020
versiunea PDF
Ordin SFS nr.317 din 26.06.2020 privind aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare .și circulație a facturilor fiscale electronice ,,e-Factura”
Nr. 317 din 26.06.2020
versiunea PDF
Ordinul MF nr.76 din 16.06.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA şi înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară
Nr. 76 din 16.06.2020
versiunea PDF
Ordinul SFS nr. 267 din 01.06. 2020 Cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la efectuarea controlului de către Serviciul Fiscal de Stat, aprobat prin Ordinul SFS nr. 320 din 31 iulie 2019
Nr. 267 din 01.06.2020
versiunea PDF
Ordinul MF nr.66 din 20.05.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului de subvenționare a dobinzilor la creditele bancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020
Nr. 66 din 20.05.2020
versiunea PDF
Ordinul MF nr.64 din 19.05.2020 cu privire la modificarea Ordinului MF nr.58 din 29.04.2020
Nr. 64 din 19.05.2020
versiunea PDF
Ordinul MF nr.58 din 29.04.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale, rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19)
Nr. 58 din 29.04.2020
versiunea PDF
  1 2 3 4 5  ...   
Cabinetul contribuabilului
e-Commerce VAT
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2022
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: