Hotărîri
Înapoi
Hotărâre privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19
Nr. 6 din 10.03.2020
versiunea PDF
Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea concursului “Loteria fiscală”
Nr. 657 din 17.12.2019
versiunea PDF
Hotărîre cu privire la aplicarea echipamentelor de casă şi de control la efectuarea decontărilor
Nr. 141 din 27.02.2019
versiunea PDF
Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate
Nr. 7 din 18.01.2019
versiunea PDF
Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de aplicare a prevederilor tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova în domeniul asistenţei administrative reciproce în materie fiscală
Nr. 1275 din 26.12.2018
versiunea PDF
Hotărâre cu privire la aprobarea Nomenclatorului funcţiilor publice cu statut special din cadrul Serviciului Fiscal de Stat şi al gradelor speciale corespunzătoare acestora
Nr. 948 din 03.10.2018
versiunea PDF
Hotărîre cu privire la modificarea unor Hotărîri ale Guvernului
Nr. 926 din 24.09.2018
versiunea PDF
Hotărîre cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit
Nr. 693 din 11.07.2018
versiunea PDF
Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituirea mijloacelor băneşti
Nr. 235 din 19.04.2017
versiunea PDF
Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de stingere a obligaţiei fiscale şi anulare a sumelor plătite în plus prin prescripţie
Nr. 221 din 11.04.2017
versiunea PDF
Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări
Nr. 697 din 22.08.2014
versiunea PDF
Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a scutirii de TVA cu drept de deducere şi de restituire a sumelor TVA la livrările stabilite de art.104 lit.c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997
Nr. 543 din 08.07.2014
versiunea PDF
Hotărîre privind serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign)
Nr. 405 din 02.06.2014
versiunea PDF
Cu privire la modificarea şi completarea punctului 3 al Hotărîrii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998
Nr. 652 din 29.08.2013
versiunea PDF
Hotărîre privind Raportul auditului administrării veniturilor publice de către Serviciul Fiscal de Stat pe anul 2012
Nr. 40 din 17.07.2013
versiunea PDF
Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată
Nr. 93 din 01.02.2013
versiunea PDF
Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilorce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Nr. 928 din 12.12.2012
versiunea PDF
Hotărîre privind Raportul auditului administrării veniturilor publice de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2011
Nr. 41 din 09.08.2012
versiunea PDF
Hotărîre cu privire la Serviciul Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay)
Nr. 329 din 28.05.2012
versiunea PDF
Hotărîre privind Raportul auditului administrării veniturilor publice de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2010
Nr. 60 din 26.09.2011
versiunea PDF
  1 2   
Cabinetul contribuabilului
e-Commerce VAT
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2022
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: