Date cu caracter personal
Înapoi

  Conform Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, datele cu caracter personal constituie orice informație referitoare la o persoană fizică sau juridică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal).

  Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identității sale.

  Întru exercitarea atribuțiilor și obligațiilor de serviciu, Serviciul Fiscal de Stat prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr.133 din 08.07.2011, fiind înregistrate, în mod corespunzător, în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal (cu nr. 0000118- 004 din 06.02.2020).

   Responsabil de protecția datelor cu caracter personal este desemnată Direcția dezvoltare informațională din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, telefon de contact 022-82-33-89.

   Pentru informații suplimentare adresați-vă în scris sau prin adresa de e-mail (mail@sfs.md) la Serviciul Fiscal de Stat, la adresa mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9.

Cabinetul contribuabilului
e-Commerce VAT
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2022
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: