Codul fiscal
Înapoi

Codul fiscal reglementează principiile generale ale impozitului în Republica Moldova, statutul juridic al contribuabililor, al Serviciului Fiscal de Stat și al altor participanți la relațiile reglementate de legislația fiscală, principiile de determinare a obiectului impunerii, răspunderea pentru încălcarea legislației fiscale, precum și modul de contestare a acțiunilor funcționarilor fiscali.

Codul fiscal este modificat si completat anual, in corespundere cu progresele in mediul de afaceri, diversificarea relatiilor si formelor de cooperare, perfectionarea mecanismelor de management si a proceselor tehnologice, dezvoltarea tehnologiilor informationale.

Titlul I Dispozitii generale

Titlul II Impozitul pe venit

Titlul III Taxa pe valoarea adaugata

Titlul IV Accizele

Titlul V Administrarea fiscala

Titlul VI Impozitul pe bunurile imobiliare

Titlul VI' Impozitul pe avere

Titlul VII Taxele locale

Titlul VIII Taxele pentru resursele naturale

Titlul IX Taxele rutiere

Titlul X Alte regimuri fiscale

Cabinetul contribuabilului
e-Commerce VAT
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2022
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: