Stimate vizitator al site-ului!

Baza generalizată a practicii fiscale aprobată prin Ordinul IFPS nr.637 din 31/12/10, se bazează pe prevederile Codului fiscal şi alte acte ce constituie legislaţia fiscală şi reprezintă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, expusă în întrebări şi răspunsuri. Baza generalizată este obligatorie spre utilizare pentru toți angajați a SFS.Pentru comoditatea vizitatorilor site-ului, materialele din Bază sunt grupate în conformitate cu structura existentă a titlurilor din Codul fiscal.

Baza generalizată a practicii fiscale se completează şi se actualizează, luînd în consideraţie modificările legislaţiei fiscale precum şi pe măsura parvenirii întrebărilor de la contribuabili. Conducătorii direcțiilor generale ale aparatului central din cadrul SFS în baza prevederilor art.132alin. (14) Codul fiscal și conform pct.15 Regulamentului privind modul de completare, actualizare și utilizare a Bazei generalizate a practicii fiscale, aprobat prin Ordinul nr. 409 din 07/08/20, sînt în drept să semneze răspunsurile la adresările contribuabililor, pe subiecte care își găsesc reflectare în Baza generalizată a practicii fiscale. 

Atenționăm că, la moment sunt efectuate lucrări de actualizare a întrebărilor și răspunsurilor, în contextul modificărilor operate în legislația fiscală urmare aprobării Politicii fiscale pentru anul 2021. 
La aplicarea răspusurilor care conțin trimiteri la prevederile legale neactuale urmează de aplicat normele legale în vigoare.
Sperăm, că utilizarea Bazei generalizate în practica administrării fiscale va permite contribuabililor informarea la timp şi în măsura
deplină privind întrebările ce ţin de administrarea fiscală.

În rubrica Video puteți vizualiza instrucţiunea-video a Bazei generalizate a practicii fiscale.

Codul fiscal 2022
Ultimele actualizări a bazei de date
Baza generalizată  a practicii fiscale
Video
Panou informativ