Anunţuri
Înapoi
Serviciul Fiscal de Stat comunică CLADITORUL COOP, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 31.03.2021
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică, CLADITORUL COOP, c/f 1003600012447, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislaţiei nr. 16 din 03.03.2021. În conformitate cu prevederile art. 268 și 269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat şi ulterior în instanţa de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Iuliana Muntean, tel.: (022) 82-32-09, e-mail: iuliana.muntean@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „D.F.I.” S.R.L., despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 31.03.2021
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică, „D.F.I.” S.R.L., c/f 1012600026093, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislaţiei nr. 17 din 03.03.2021. În conformitate cu prevederile art. 268 și 269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat şi ulterior în instanţa de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Iuliana Muntean, tel.: (022) 82-32-09, e-mail: iuliana.muntean@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică Mardar Veronica Vasile, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 31.03.2021
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat înștiințează persoana fizică Mardar Veronica Vasile, domiciliul: mun. Chișinău, or.Codru, str. Grenoble, nr.126/2, faptul că în temeiul prevederilor art. 22614 alin. (3) din Codul fiscal, în privința Dvs. va fi inițiată procedura de verificare fiscală prealabilă cu aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil pentru perioadele fiscale 2016 - 2019. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Datele de contact ale persoanei responsabile: Mariana Pocrîș, tel. 022-82-32-26, e-mail: mariana.pocris@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică Tulbu Valeriu , despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 31.03.2021
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică persoanei fizice Tulbu Valeriu domiciliat or. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu 106, ap. 8, care potrivit art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul Fiscal, este obligat să achite la timp și integral sumele impozitelor si taxelor, despre faptul că înregistrează restanță față de BPN. În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile lucrătoare din momentul comunicării avizului, Serviciul Fiscal de Stat va demara aplicarea modalității de executare silită a obligaţiei fiscale prevăzute la art.194. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Lilia LAZĂR, Evghenii BRENICI, tel.(022)82-34-13, lilia.lazar@sfs.md, evghenii .brenici@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică Colev Dmitri, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 31.03.2021
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică persoanei fizice Colev Dmitri domiciliat mun. Chișinău, str. Valea Trandafirilor, nr. 24, ap. 42, care potrivit art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul Fiscal, este obligat să achite la timp și integral sumele impozitelor si taxelor, despre faptul că înregistrează restanță față de BPN. În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile lucrătoare din momentul comunicării avizului, Serviciul Fiscal de Stat va demara aplicarea modalității de executare silită a obligaţiei fiscale prevăzute la art.194. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Lilia LAZĂR, Evghenii BRENICI, tel.(022)82-34-13, lilia.lazar@sfs.md, evghenii .brenici@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică Ceban Igor, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 31.03.2021
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică persoanei fizice Ceban Igor domiciliat mun. Chișinău, bd Moscovei, nr. 13, ap. 44, care potrivit art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul Fiscal, este obligat să achite la timp și integral sumele impozitelor si taxelor, despre faptul că înregistrează restanță față de BPN. În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile lucrătoare din momentul comunicării avizului, Serviciul Fiscal de Stat va demara aplicarea modalității de executare silită a obligaţiei fiscale prevăzute la art.194. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Lilia LAZĂR, Evghenii BRENICI, tel.(022)82-34-13, lilia.lazar@sfs.md, evghenii .brenici@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică Talai Maria Grigori, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 31.03.2021
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Talai Maria Grigori r-l. LEOVA, s. Borogani faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0027185 din 14.01.2021 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Cotorobai Andrei, tel. 022-82-30-62, e-mail: andrei.cotorobai@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Mihailova Irina Veaceslav , despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 31.03.2021
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Mihailova Irina Veaceslav mun. Chişinău, str.Sarmizegetusa,nr. 37/5, ap. 3 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0027311 din 14.01.2021 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Cotorobai Andrei, tel. 022-82-30-62, e-mail: Andrei.cotorobai@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Mandis Ecaterina Tudor, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 31.03.2021
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Mandis Ecaterina Tudor mun. Chişinău, str.Doina si Tudor Aldea-Teodorovici , nr.18/2, ap.29 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0035258 din 20.11.2020 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Cotorobai Andrei, tel. 022-82-30-62, e-mail: andrei.cotorobai@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Lungu Vasile Ion, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 31.03.2021
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Lungu Vasile Ion mun. Chișinău, str. Anestiade nr.8 ap.12 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0020604 din 23.02.2021 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Cotorobai Andrei, tel. 022-82-30-62, e-mail: andrei.cotorobai@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Gori Alexandru Petru, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 31.03.2021
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Gori Alexandru Petru mun. Chişinău, str.Gh. Codreanu,nr. 21, ap.17, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0035230 din 18.11.2020 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Cotorobai Andrei, tel. 022-82-30-62, e-mail: Andrei.cotorobai@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Cotofana Vladislav Nicolai, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 31.03.2021
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Cotofana Vladislav Nicolai mun. Chişinău, str.Grenoble,nr.130/1, ap. 91 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0027114 din 14.12.2020 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Cotorobai Andrei, tel. 022-82-30-62, e-mail: Andrei.cotorobai@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Cinga Marcel Emilian, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 31.03.2021
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Cinga Marcel Emilian or. Soroca, s.Alexandru cel Bun faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0027390 din 25.01.2021 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Cotorobai Andrei, tel. 022-82-30-62, e-mail: andrei.cotorobai@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Bontea Ion Vasile, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 31.03.2021
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Bontea Ion Vasile mun. Telenești, str.Boris Glavan , nr. 8 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0030416 din 12.03.2021, privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Cotorobai Andrei, tel. 022-82-30-62, e-mail: andrei.cotorobai@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Bagos Natalia Ion, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 31.03.2021
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Bagos Natalia Ion r. Ialoveni, s.Mileștii Mici , faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0020603 din 23 .02.2021 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Cotorobai Andrei, tel. 022-82-30-62, e-mail: andrei.cotorobai@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Grand Motor”S.R.L., despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 31.03.2021
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, comunică „Grand Motor”S.R.L., c/f 1018600009474, faptul că a fost întocmit Actul de control fiscal Nr. 1-882646 din 23.03.2021, privind rezultatele controlului. În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Vasile Bulican, vasile.bulican@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.R.L. LIRAGRUP-NORD, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 31.03.2021
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică, S.R.L. LIRAGRUP-NORD, c/f 1016604003764, faptul ca a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0020446 din 18.02.2021 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, Direcția generală administrare fiscală arierate. Date de contact ale persoanei responsabile: Ion Gorobeț, tel.069436020, e-mail: ion.gorobet@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică NAZAR MAVIGOZ S.R.L., despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 31.03.2021
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică, NAZAR MAVIGOZ S.R.L., c/f 1017600010028, faptul ca a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0030714 din 17.03.2021 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, Direcția generală administrare fiscală arierate. Date de contact ale persoanei responsabile: Ion Gorobeț, tel.069436020, e-mail: ion.gorobet@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.R.L. AGROPUI, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 31.03.2021
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică, S.R.L. AGROPUI, c/f 1014600032931, faptul ca a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0031108 din 17.03.2021 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, Direcția generală administrare fiscală arierate. Date de contact ale persoanei responsabile: Violeta Nulman, tel.023160166, e-mail: violeta.nulman@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Soltan Victor, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 30.03.2021
versiunea PDF
Se citează la Serviciul Fiscal de Stat, DCFPO, la adresa șos. Hâncești, nr. 53, bir.708 pe data de 13.04.2021, orele 14, dnul Soltan Victor, în conformitate cu prevederile art.243 alin.(1) și art. 226 din Codul fiscal în scopul examinării cazului de încălcare a legislației la SRL Ideal Construct , cod fiscal 1008600003448. În scopul examinării cazului de încălcare a legislației, sunteți în drept de a delega un reprezentant în modul stabilit la art. 244 din Codul fiscal. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. În caz de neprezentare la data, ora și locul indicat, cazul de încălcare a legislației va fi examinat în lipsa Dvs (reprezentantului). Datele de contact ale persoanei responsabile: Sclifos Cristina, tel. 022823153, e-mail: cristina.sclifos@sfs.md
  1 2 3 4 5  ...   
Cabinetul contribuabilului
e-Commerce VAT
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2022
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: